úterý 1. prosince 2009

Krysař

režie Jiří Barta, Československo / Západní Německo, 1985, 53 min.

profil filmu na ČSFD

Poznámka k výkladu: Při diskusi i rozjímání nad filmem je třeba mít na paměti, že je zpracováním legendy. Jeho mýtičnost se projevuje mimo jiné tím, že se nesoustředí na psychologii individuálních postav, ale spíše pracuje s archetypálními, symbolickými hrdiny. Přitom se však nejedná o alegorii v pravém slova smyslu, nejde o pouhou ilustraci k mravním poučkám. Mýtus je otevřený mnoha interpretacím, aniž by mohl být na některou z nich redukován. 

1) Do jaké míry a v jakém smyslu lze postavu krysaře chápat jako obraz Krista?

2) Co symbolizují krysy? Proč jich ve městě přibývá?

3) Jakými hlavními hříchy jsou ovládáni obyvatelé města? Jak se to projevuje na vztazích mezi nimi?

4) Měšťané stále bohatnou. Je něco, čeho se jim uprostřed hojnosti nedostává?

5) Jak vnímám postavu dívky v bílém? Jaké ctnosti ji charakterizují? Proč na její dvorek krysy nezavítají? Proč je její zahrada zelená, zatímco všude kolem vládne šeď? Má nějaký význam i to, že je ve filmu ukázána na kolenou při modlitbě a s hořící olejovou lampou po boku (cf. Mt 25,1-10)?

6) Proč panna v bílém odmítá bohatého nápadníka, ale krysaři něžně položí hlavu na rameno?

7) Přišel krysař městu na pomoc kvůli odměně? Pokud ne, proč? A proč potom trval na tom, aby mu bylo zaplaceno?

8) Proč se starý rybář také neproměnil v krysu jako ostatní, kdo slyšeli hlas flétny? Proč se takto neproměnilo ani dítě?


Žádné komentáře:

Okomentovat